Silicol®Gel bidrar til komfortabel og harmonisk fordøyelse.

lære mer

FORSKNING

Tabellen viser resultatene fra en randomisert, placebokontrollert dobbelblind undersøkelse av silicol®gel i behandling av funksjonell («non-ulcus») dyspepsi (NUD) / irritabel tarm-syndrom (IBS)):

Undersøkelsen ble utført som en seks uker lang kryssover-studie. Totalt 30 pasienter var inkludert i studien.
Denne undersøkelsen viste at 1 spiseskje med silicol®gel 3 ganger om dagen:

 • Normaliser mage- og tarmfunksjon
 • Signifikant reduserer:
  • halsbrann
  • sure oppstøt (refluks)
  • kvalme 
  • buksmerter 
  • ubehag
 • Har rask effekt uten bivirkninger
 • Hyppigheten av både halsbrann og sure oppstøt var signifikant redusert.

Studien ble utført av Dr Erling Thom, forsker ved Medstadt Research A/S, Lillestrøm, Norge.

 

Erklæring om silicol®gel

Effekten av kiselsyren i Saguna Silicol mot fordøyelsesbesvær og sure oppstøt er i hovedsak basert på beskyttelse av mage- tarmkanalens slimhinne ved to veldokumenterte mekanismer:

1. Binding av aggressive media, stoffer og organismer til de store indre og ytre overflatene av silisiumgeleen.

Binding av aggressive bestanddeler i mage- og tarminnholdet til de elektrisk ladede indre og ytre overflater av silisiumgeleen, for eksempel mikroorganismer, enzymer, syre osv. og deaktivering av disse er beskrevet i et antall grundig gjennomførte eksperimentelle studier.

2. Stabilisering av den polymeriske strukturen i mage- tarmkanalens slimhinne.

Flere studier har påvist interaksjon av polymerisk kiselsyre med mukopolysakkarider. 

B.S.C.Leadbeaters vitenskapelige publikasjon i Protoplasma 98.241-262 (1978) er en av de første dokumenter som beskriver den nære interaksjonen mellom organiske strukturer og silisium. Denne ultrastrukturelle studien om utviklingen av flagellatet Stephanoeca diplocostata viser tydelig at silisium i denne organismen ikke er en passivt utskilt mineralmasse, men at det avsettes i nær interaksjon med polymeriske biologiske strukturer som for eksempel vesikulære membraner og til slutt danner såkalt kostale strips;

Lignende resultater er oppnådd av andre forskere i andre dyre- og planteorganismer, og disse viser at polymerisk kiselsyre interagerer sterkt med intra- og ekstracellulære polymerer som forårsaker en strukturell stabilisering som også er tilfelle i mage-tarmkanalens slimhinner.

Resultatene av disse kliniske undersøkelsene bekrefter effektiviteten av behandling for ubehag i mage og tarm, halsbrann og sure oppstøt med kiselsyre gel basert på disse virkningsmekanismene, en behandling som lenge har vært i empirisk bruk i tradisjonell medisin.

Prof. Dr. Dr. Karlheinz Schmidt
Professor of Experimental Medicine
University of Tuebingen
Germany
26th August 2005

 

 

ADSORPTIONAdsorpsjon bestemmes av:

1. Type adsorberende stoff (kiselsyre, alumina, etc.)
2. Overflatestørrelse
3. Gjennomsnittlig overflateenergi

Adsorpsjon skjer når molekylene i stoffet som blir adsorbert trenger igjennom massen av det faste eller flytende adsorberende stoffet.
Porøse eller finfordelte faste stoffer kan holde på mer adsorbat på grunn av den relativt store overflaten.